Over Pitch & Close Academy

Pitch & Close Academy


Continue resultaatverbetering in sales

We helpen verkooporganisaties om uit te blinken

Veruit de meeste verkooporganisaties zijn bezig met de waan van de dag en reageren op wat er vandaag op hen af komt. We helpen om uit die vicieuze cirkel te stappen en te bouwen aan een flexibele verkooporganisatie die anticipeert op de toekomst en een dominante positie in de markt inneemt.

Alleen al het gegeven dat 60% van de verkopers de verwachte resultaten niet haalt, maakt de noodzaak van veranderen duidelijk. Het legt ook de kansen bloot: de concurrent zit in dezelfde cirkel. Zij veranderen alleen als de externe factoren wijzigen. Verander om de verkooporganisatie te worden die je wilt zijn.

logo Pitch & Close Academy

Verkooptransities, veranderingen en aanpassingen

De verkooporganisatie of verkoopafdeling verbeteren kan op verschillende manieren en is afhankelijk van het gat (The Gap) tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Soms is daarvoor een volledige transitie nodig, soms een verandering en in andere situaties zijn een aantal aanpassingen voldoende. Wat er ook nodig is, je kunt altijd bouwen op de drie elementen voor een stevig fundament.

Het strategisch huis
Verkoopprocessen en communicatieprocessen
Verkoopprocessen en communicatieprocessen

Strategisch Huis

Het Strategisch Huis geeft richting en duidelijkheid. Het vormt de basis voor groei. We zorgen voor een sterke identiteit bij medewerkers. leveranciers en klanten.

Proces verbetering

We optimaliseren verkoop- en communicatieprocessen en sluiten de op elkaar aan, waardoor synergie ontstaat. Je kunt sneller en beter interne en externe klanten bedienen.

Talent ontwikkeling

Waar je ook staat en naartoe wilt, het zijn de mensen die het doen. We motiveren en verbeteren de kennis, inzichten, vaardigheden, attitude en mindset.

De noodzaak om te veranderen

Externe factoren

 • Maatschappij
 • Wetgeving
 • Grotere en veranderende markten
 • Technologische veranderingen
 • Complexere klantomgevingen
 • Afnemende marges
 • Partnerships
 • Beurs en aandeelhouders

Interne factoren

 • Complexiteit organisatie
 • Competenties personeel
 • Minder beschikbare budgetten
 • Adaptief en lerend vermogen van de organisatie
 • Doorlooptijd productontwikkeling
 • Complexiteit en functionaliteit producten / diensten
 • Beschikbare kennis binnen de organisatie
 • Algehele professionaliteit

Tools voor succesvolle verkooptransities

Transitie Advies

Ontvang advies over de activiteiten die gedaan moeten worden om transities van de verkooporganisatie of afdeling succesvol te maken.

Online Academy

Online trainingen, oefeningen en testen om de kennis van medewerkers en managers te vergroten.

Trainingen

Trainingen zijn vooral bedoeld om noodzakelijke vaardigheden methodisch in te trainen en te borgen in het dagelijks gedrag.

Workshops

Korte en inspirerende teamsessies waarin een specifiek onderwerp wordt behandeld dat op dit moment actueel is.

Coaching

Diepere, intensieve begeleiding van medewerkers en managers om individuele belemmeringen weg te halen en succesfactoren te vergroten.

Praktijk Begeleiding

Activiteiten op de werkvloer, tijdens vergaderingen, meetings met externe partijen en meer. Praktische interventies tijdens het werk met direct resultaat.